Kompetensförsörjning är idag en utmaning för många företag inom elektronikbranschen. Att kunna locka till sig nya medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet är idag ett viktigt konkurrensmedel. S.E.E. Career Corner är ett forum för kompetensförsörjning där arbetsgivare och potentiella arbetstagare kan mötas och nätverka. Inte minst med alla inbjudna studenter!